78 resources
78 resources
 
   Page 1 of 2   
Re-Notice for Enlistment 2077 Chaitra 26 gate
 
U.P.V.C. को छाना जडान गर्ने सम्बन्धिको सूचना २०७७ चैत्र २५ गते
 
कक्षा ११ को आंशिक ग्रेडवृद्धि परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने
 
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी, भक्तपुरको परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी स
 
चमेनागृह निर्माण गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना २०७७ चैत्र २ गते
 
नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा 10) सा
 
नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा ११ र
 
कक्षा १२ का नियमित, ग्रेडवृद्धि÷आंशिक परीक्षार्थीहरूको (साधाण, संस्कृत तथा
 
National Examinations Board Sanothimi, Bhaktapur Notice for Enlistment
 
परीक्षाफल प्रकाशनको विज्ञप्ती २०७७ माघ २० गते
 
पदपूर्ति सम्बन्धि बिज्ञापन रद्द गरिएको सुचना २०७७ माघ १२ गते
 
पूर्वावश्यक पाठ्यक्रमको रजिस्ट्रेशन तथा परिक्षा आबेदन फाराम बुझाउने सूचन
 
SEE कक्षा १० को रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने भराउने सुचना २०७७ पौष १५ गते
 
माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा १२) को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, परीक
 
नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी,
 
उत्तरपुस्तिका तथा कागज धुलाई सम्बन्धि बोलपत्र आवहानको सूचना २०६६ असोज १ गत
 
कक्षा ११ को परिक्षासम्बन्धि सुचना २०७७ साउन २३ गते
 
नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी, भक्तपुरको परीक्षा शुल्कसम्
 
Website बाट SEE 2076 को नतिजाको जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना २०७७ साउन ५ गते
 
खरिद कारवाही रद्द गरिएको सूचना २०७७ असार ३० गते
 
माध्यमिक शिक्षा परिक्षा १० को मुल्यांकन विवरण पठाउने सम्बन्धि सूचना २०७७ अ
 
ग्रेटसिट, मार्क लेजर छपाई सम्बन्धि बोलपत्रको सूचना २०७६ माघ २३
 
कक्षा ११ को नियमित परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फाराम Online Entry गर्ने सम्बन्
 
सहयोग अनुसन्धान सम्बन्धि सूचना २०७६ माघ १६ गते
 
Requst for Expression of Intreset 2076 Magh 3 gate
 
पुनर्योगको नतिजा र आंशिक परिक्षार्थिहरुको लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने
 
कक्षा १२ र ११ को वार्षिक परीक्षाको समय तालिका  २०७६ माघ ८ गते
 
बोलपत्रको म्याद थप गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७६ पौष २८ गते
 
Notice of Request for Proposals (RFP) 2076 Poush 17
 
कक्षा ११ र १२ का नियमित, ग्रेडवृद्धि र आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेद
 
परिक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना २०७६ पौष १६ गते
 
हिसाब गरी बरबुझारथ गर्न आउने सूचना २०७६ पुस ८ गते
 
२०७६ सालको माध्यामिक शिक्षा कक्षा १० परीक्षाको समय तालिका २०७६ पुस १ गते
 
कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा २०७६ पुस १ गते
 
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा ११ र १२) सानोठिम
 
बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७६-७-२१ गते
 
कक्षा ११ को ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षाको समय तालिका २०७६ असोज ७ गते
 
२०७६ सालको कक्षा ११ को ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना अस
 
कक्षा ११ को परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सूचना २०७६ असोज ७ गते
 
परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (Pre-requisite Course) २०७६ असोज ५ गते
 
माध्यमिक तह कक्षा १० मा समाबेश हुनका लागि रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने सम्बन्धिक
 
कक्षा १० मा समाबेश हुनका लागि रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने सम्बन्धिको सूचना असोज
 
सुचना प्रविधि अधिकृत आवश्कतासम्बन्धिको सूचना २०७६ असोज ५ गते
 
पूर्वावश्यक पाठ्यक्रम को परीक्षा सम्बन्धी समयतालिका २०७६ भाद्र १० गते
 
शोधपत्र लेखन सम्बन्धी सूचना २०७६ भदौ १३ गते
 
शैक्षिक सत्र २०७६-०७७ को वार्षिक कार्य तालिका २०७६ भाद्र ६ गते
 
सुचना प्रविधि अधिकृत आवश्यकता र कागजात धुलाई सम्बन्धिको सूचना २०७६ साउन ३२
 
Subject Code Grade XI and XII
 
   Page 1 of 2   
Remove