26 resources
26 resources
 
 
 
प्रदेश नं.२ मा रद्द र स्थगन गरिएको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी स
 
लेजर छपाईसम्बन्धिको सूचना २०७५ चैत्र ११ गते
 
शोधप्रत्र लेखन सम्बन्धि सूचना २०७५चैत्र २ गते
 
कार्यालय रंगरोगन गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७५ फागुन २७ गते
 
नेपाली भाषाको वार्नाबिन्यास सम्बन्धि सूचना  २०७५ फागुन २७ गते
 
Invitation for Electronic Bids (e-Bidding) 2075 Falgun 8
 
Enlisted Notics 2075 Falgun 8
 
कक्षा ११ मौका परीक्षाको परिक्षाफल २०७५ माघ २२ गते
 
२०७६ सालको कक्षा ११ र १२ को परिक्षा समयतालिका २०७५ माघ १४ गते
 
परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने  भराउने सूचना २०७५ पौष २७ गते
 
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना २०७५ पौष १६ गते
 
उत्तरपुस्तिका  पुन परिक्षण सम्बन्धि सूचना २०७५ पुस ५ गते
 
पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना २०७५ मङ्सिर १३ गते
 
सिम्बोल नम्बर कायम गर्ने सम्बन्धी सुचना ( कक्षा १० )
 
२०७५ माध्यमिक शिक्षा परिक्षा १० को समय तालिका सम्बन्धि सूचना २०७५ मङ्सिर १
 
२०७५ साल  कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको समय तालिका
 
२०७५ सालको कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी संशोधित सूचना
 
२०७५ चैत्रमा सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा–१०) मा सहभागी हुन
 
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ( कक्षा–१०) मा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुका लागि कक
 
Supplementary Exam Schedule notice Grade XI 2075
 
Result notice Grade XI 2075
 
कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि  (पुरक) परीक्षाको सुचना  २०७५ असोज ४ गते
 
कार्यालय सामान खरीदसम्बन्धि सूचना २०७५ भाद्र २५ गते
 
कागजात धुलाई सम्बन्धिको सूचना २०७५ भाद्र ९ गते
 
कक्षा १२ को ग्रेड परीक्षा सम्बन्धि सूचना २०७५ साउन १७ गते
 
शैक्षिक-सत्र २०७५-०७६ को बार्षिक कार्यतालिका २०७५ भाद्र ११ गते
 
 
 
Remove