14 resources
14 resources
 
 
 
पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना २०७५ मङ्सिर १३ गते
 
सिम्बोल नम्बर कायम गर्ने सम्बन्धी सुचना ( कक्षा १० )
 
२०७५ माध्यमिक शिक्षा परिक्षा १० को समय तालिका सम्बन्धि सूचना २०७५ मङ्सिर १
 
२०७५ साल  कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको समय तालिका
 
२०७५ सालको कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी संशोधित सूचना
 
२०७५ चैत्रमा सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा–१०) मा सहभागी हुन
 
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ( कक्षा–१०) मा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुका लागि कक
 
Supplementary Exam Schedule notice Grade XI 2075
 
Result notice Grade XI 2075
 
कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि  (पुरक) परीक्षाको सुचना  २०७५ असोज ४ गते
 
कार्यालय सामान खरीदसम्बन्धि सूचना २०७५ भाद्र २५ गते
 
कागजात धुलाई सम्बन्धिको सूचना २०७५ भाद्र ९ गते
 
कक्षा १२ को ग्रेड परीक्षा सम्बन्धि सूचना २०७५ साउन १७ गते
 
शैक्षिक-सत्र २०७५-०७६ को बार्षिक कार्यतालिका २०७५ भाद्र ११ गते
 
 
 
Remove