63 resources
63 resources
 
   Page 1 of 2   
उत्तरपुस्तिका तथा कागज धुलाई सम्बन्धि बोलपत्र आवहानको सूचना २०६६ असोज १ गत
 
कक्षा ११ को परिक्षासम्बन्धि सुचना २०७७ साउन २३ गते
 
नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी, भक्तपुरको परीक्षा शुल्कसम्
 
Website बाट SEE 2076 को नतिजाको जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना २०७७ साउन ५ गते
 
खरिद कारवाही रद्द गरिएको सूचना २०७७ असार ३० गते
 
माध्यमिक शिक्षा परिक्षा १० को मुल्यांकन विवरण पठाउने सम्बन्धि सूचना २०७७ अ
 
ग्रेटसिट, मार्क लेजर छपाई सम्बन्धि बोलपत्रको सूचना २०७६ माघ २३
 
कक्षा ११ को नियमित परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फाराम Online Entry गर्ने सम्बन्
 
सहयोग अनुसन्धान सम्बन्धि सूचना २०७६ माघ १६ गते
 
Requst for Expression of Intreset 2076 Magh 3 gate
 
पुनर्योगको नतिजा र आंशिक परिक्षार्थिहरुको लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने
 
कक्षा १२ र ११ को वार्षिक परीक्षाको समय तालिका  २०७६ माघ ८ गते
 
बोलपत्रको म्याद थप गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७६ पौष २८ गते
 
Notice of Request for Proposals (RFP) 2076 Poush 17
 
कक्षा ११ र १२ का नियमित, ग्रेडवृद्धि र आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेद
 
परिक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना २०७६ पौष १६ गते
 
हिसाब गरी बरबुझारथ गर्न आउने सूचना २०७६ पुस ८ गते
 
२०७६ सालको माध्यामिक शिक्षा कक्षा १० परीक्षाको समय तालिका २०७६ पुस १ गते
 
कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा २०७६ पुस १ गते
 
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा ११ र १२) सानोठिम
 
बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७६-७-२१ गते
 
कक्षा ११ को ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षाको समय तालिका २०७६ असोज ७ गते
 
२०७६ सालको कक्षा ११ को ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना अस
 
कक्षा ११ को परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सूचना २०७६ असोज ७ गते
 
परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (Pre-requisite Course) २०७६ असोज ५ गते
 
माध्यमिक तह कक्षा १० मा समाबेश हुनका लागि रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने सम्बन्धिक
 
कक्षा १० मा समाबेश हुनका लागि रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने सम्बन्धिको सूचना असोज
 
सुचना प्रविधि अधिकृत आवश्कतासम्बन्धिको सूचना २०७६ असोज ५ गते
 
पूर्वावश्यक पाठ्यक्रम को परीक्षा सम्बन्धी समयतालिका २०७६ भाद्र १० गते
 
शोधपत्र लेखन सम्बन्धी सूचना २०७६ भदौ १३ गते
 
शैक्षिक सत्र २०७६-०७७ को वार्षिक कार्य तालिका २०७६ भाद्र ६ गते
 
सुचना प्रविधि अधिकृत आवश्यकता र कागजात धुलाई सम्बन्धिको सूचना २०७६ साउन ३२
 
Subject Code Grade XI and XII
 
२०७६ सालको कक्षा १२ को ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना २०
 
कक्षा १२ को ग्रेड वृद्धि (पूरक) परीक्षाको समय तालिका २०७६-०४-१७
 
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट शैक्षिक सत्र २०७६/७७ सालको लागि तय गरेको कक्षा
 
Result Notice 2076 class-XII
 
प्रदेश नं.२ मा रद्द र स्थगन गरिएको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी स
 
लेजर छपाईसम्बन्धिको सूचना २०७५ चैत्र ११ गते
 
शोधप्रत्र लेखन सम्बन्धि सूचना २०७५चैत्र २ गते
 
कार्यालय रंगरोगन गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७५ फागुन २७ गते
 
नेपाली भाषाको वार्नाबिन्यास सम्बन्धि सूचना  २०७५ फागुन २७ गते
 
Invitation for Electronic Bids (e-Bidding) 2075 Falgun 8
 
Enlisted Notics 2075 Falgun 8
 
कक्षा ११ मौका परीक्षाको परिक्षाफल २०७५ माघ २२ गते
 
२०७६ सालको कक्षा ११ र १२ को परिक्षा समयतालिका २०७५ माघ १४ गते
 
परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने  भराउने सूचना २०७५ पौष २७ गते
 
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना २०७५ पौष १६ गते
 
   Page 1 of 2   
Remove