309 resources
309 resources
 
   Page 1 of 7   
भवन रंगरोगन तथा मर्मत सम्बन्धि बोलपत्र आह्वावानको सुचना २०७९ जेठ १४ गते
 
परीक्षा सवाल २०७९  भाग -६
 
परीक्षा सवाल २०७९  भाग -१
 
कक्षा १२ को केन्द्र निर्धारण गरिएको सुचना २०७९ बैशाख २६
 
ब्रान्डेड कम्पुटर प्रिन्टर सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सु
 
Invitation for Elecronic Birs (e-Bidding} 2079 Baishak 13 gate
 
कक्षा १२ को परीक्षा संचालनको समय परिवर्तन गरिएको सूचना
 
कक्षा ११ को आंशिक ग्रेड वृद्धि परीक्षाको समय तालिका  २०७९ बैशाख ९ गते
 
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना २०७९ वैशाक ३ गते
 
बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना २०७८ चैत्र ११ गते
 
फास्ट प्रिन्टर खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना २०७८ चैत्र ७ गते
 
पुनर्योग तथा पुन परिक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना २०७८ चैत्र ५ गते
 
नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा ११ र
 
परीक्षा सवाल २०७८ भाग -४
 
परीक्षा सवाल २०७८ भाग -३
 
बिद्यार्थी परिक्षणमा अक्षरांङ्गकन पद्दति प्रयोगको सन्दर्भ
 
सार्वजनिक परीक्षा र यसको अभ्यास
 
शैक्षिक परिक्षण र प्रमाणिकरण
 
Notice for Opening the Financial Proposal 2078 Falgun 11 gate
 
माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०७७ कक्षा ११ र १२ भाग-३(ऐच्छिक बिषय, दोस्रो समूह)
 
राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यक्रम कार्यन्यन निर्देशिका, २०६५
 
राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा प्रदान गरिने पदक तथा छात्रवृत्ति सम्ब
 
राष्ट्रिय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन परिषद र संचालन सम्बन्धि व्यवस्था २०६९
 
राष्ट्रिय नीति र बिकास प्रशासन : हाते पुस्तिका
 
बिशेष शिक्षा नीति,२०५३
 
बैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सन्चालन सम्बन्धि कार्याविधि, २०७१
 
प्रारम्भिक बालबिकास कार्यक्रम्म सन्चालनसम्बन्धि निर्देशिका, २०६१
 
पौढ्हरुका लागि सन्चालित आनौपचारिक विद्यालय सन्चालन निर्देशिका, २०६५
 
निरक्षरहरुको नामनामेसी संकलन, व्यवस्थापन र अध्यावधिक गर्ने कार्यविधि, २०६
 
धार्मिक प्रकृतिका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई अध्यापन व्यवास्थापन कार्यमा
 
गुनासो सुनुवाई कार्यविधि, २०७३
 
Vision Towards Enhancing Reading and Vocabulary in Nepalese  English Language Teaching-Learning and Testing
 
आधारभूत तह कक्षा आठमा स्वीकृत परीक्षा
 
शैक्षिक मुल्याङ्गकन सिकाई र गन्तब्य
 
सम्प्रेषण विशेषांङ्गक २०७७ पुष
 
विद्यालय तहमा सिकाईका निमित्त वा सिकाइ रुपमा आंकलन : कार्यान्यनमा समस्या ए
 
२१ औ शताब्दीमा बिद्यालय शिक्षाको मुल्यांकन प्रणालीलाई अनुसन्धानमा आधारित
 
२०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको समय तालिकासम्बन्धी सुचना २०७८ माघ २७
 
रजिष्ट्रेशन आवेदन फाराम बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना २०७८ माघ २३ गते
 
कक्षा-१२ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी बिज्ञप्ति २
 
सेवा सुबिधाको रकम हकदाबी गर्न आउने सुचना २०७८ माघ १९ गते
 
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस इ इ ) कक्षा-१० को बिद्यार्थी मुल्यांकन, नतिजा प्र
 
   Page 1 of 7   
Remove