324 resources
324 resources
 
   Page 1 of 7   
लेटर ग्रेडिंग निर्देशिका २०८० बैशाख २६ गते
 
कक्षा १२ को वार्षिक समय तालिका २०७९ फागुन २३ गते
 
उत्तरपुस्तिका ढुवानी सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान २०७९ फागुन ११ गत
 
कक्षा १२ को नियमित, ग्रेडवृद्धि/आंशिक तथा कक्षा ११ को आंशिक/ग्रेडवृद्धि परी
 
२०७९ सालको एसईई परीक्षाको समय तालिका  २०७९ माघ १४ गते
 
शोधपत्र सम्बन्धि सुचान्न २०७९ पुष १३ गते
 
रजिस्ट्रेसन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धि सुचना २०७९ मंगसिर २6 गते
 
प्रयोग भएका कागजात धुलाई सम्बन्धि सूचना २०७९ भाद्र २८
 
परिक्षाफल प्रकाशन र ग्रेडबृद्दी परीक्षाको समय तालिका २०७९ भदौ १८
 
दरखास्त पेश गर्न दोब्बर दस्तुर व्यवस्थाको सूचना २०७९ भाद्र ४ गते
 
प्रश्न निर्माण सीप बिकासका लागि हाते पुस्तिका अनिवार्य गणित कक्षा ६-८
 
प्रश्न निर्माण सीप बिकासका लागि हाते पुस्तिका बिज्ञान तथा प्रबिधि कक्षा ६-
 
Item Development Skill for the Standardized Test Handbook  English  Grades 6-8 Model Items
 
सुबिधा दाबी गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७९ साउन १७ गते
 
दरखास्त आवहानको सूचना २०७९ साउन ६ गते
 
भवन रंगरोगन तथा मर्मत सम्बन्धि बोलपत्र आह्वावानको सुचना २०७९ जेठ १४ गते
 
परीक्षा सवाल २०७९  भाग -६
 
परीक्षा सवाल २०७९  भाग -१
 
कक्षा १२ को केन्द्र निर्धारण गरिएको सुचना २०७९ बैशाख २६
 
ब्रान्डेड कम्पुटर प्रिन्टर सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सु
 
Invitation for Elecronic Birs (e-Bidding} 2079 Baishak 13 gate
 
कक्षा १२ को परीक्षा संचालनको समय परिवर्तन गरिएको सूचना
 
कक्षा ११ को आंशिक ग्रेड वृद्धि परीक्षाको समय तालिका  २०७९ बैशाख ९ गते
 
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना २०७९ वैशाक ३ गते
 
बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना २०७८ चैत्र ११ गते
 
फास्ट प्रिन्टर खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना २०७८ चैत्र ७ गते
 
पुनर्योग तथा पुन परिक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना २०७८ चैत्र ५ गते
 
नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा ११ र
 
परीक्षा सवाल २०७८ भाग -४
 
परीक्षा सवाल २०७८ भाग -३
 
बिद्यार्थी परिक्षणमा अक्षरांङ्गकन पद्दति प्रयोगको सन्दर्भ
 
सार्वजनिक परीक्षा र यसको अभ्यास
 
शैक्षिक परिक्षण र प्रमाणिकरण
 
Notice for Opening the Financial Proposal 2078 Falgun 11 gate
 
माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०७७ कक्षा ११ र १२ भाग-३(ऐच्छिक बिषय, दोस्रो समूह)
 
राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यक्रम कार्यन्यन निर्देशिका, २०६५
 
राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा प्रदान गरिने पदक तथा छात्रवृत्ति सम्ब
 
राष्ट्रिय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन परिषद र संचालन सम्बन्धि व्यवस्था २०६९
 
राष्ट्रिय नीति र बिकास प्रशासन : हाते पुस्तिका
 
बिशेष शिक्षा नीति,२०५३
 
बैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सन्चालन सम्बन्धि कार्याविधि, २०७१
 
प्रारम्भिक बालबिकास कार्यक्रम्म सन्चालनसम्बन्धि निर्देशिका, २०६१
 
   Page 1 of 7   
Remove